Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2009

DSC09055

DSC09062
DSC09064

Talinum caffrum από σπόρο.

Talinum caffrum : Σπορά 29/11/2009

Hosted on Fotki

5/12/2009

Hosted on Fotki

Hosted on Fotki

Araceae

Acontias Schott = Xanthosoma Schott
Acorus L. = moved to Acoraceae
Adelonema Schott = Homalomena Schott
Afrorhaphidophora Engl. = Rhaphidophora Hassk.
Aglaodorum Schott
Aglaonema Schott
Allophythion Schott = Thompsonia Steud.
Alloschemone Schott
Alocasia (Schott) G. Don
Alocasiophyllum Engl. = Cercestis Schott
Amauriella Rendle = Anubias Schott
Ambrosina F. Bassi
Ambrosinia L. = Ambrosina F. Bassi
Amidena Adans. = Orontium L.
Amomophyllum Engl. = Spathiphyllum Schott
Amorphophallus Blume
Amydrium Schott
Anadendron Schott = Anadendrum Schott
Anadendrum Schott
Anaphyllum Schott
Anaphyllopsis A. Hay
Anarmodium Schott = Dracunculus Mill
Anchomanes Schott
Andromycia A. Rich. = Asterostigma Fisch. & C.A. Mey.
Anepsias Schott = Rhodospatha Poepp.
Anthelia Schott = Epipremnum Schott
Anthurium Schott
Anubias Schott
Apatemone Schott = Schismatoglottis Zoll. & Moritzi
Aphyllarum S. Moore = Caladium Vent.
Apiospermum Klotzsch = Pistia L.
Apoballis Schott = Schismatoglottis Zoll. & Moritzi
Arctiodracon A. Gray = Lysichiton Schott
Aridarum Ridl.
Ariopsis Nimmo
Arisacontis Schott = Cyrtosperma Griff.
Arisaema Mart.
Arisaron Adans. = Arisaema Mart.
Arisarum Mill.
Arodendron Werth = Typhonodorum Schott
Arodes Kuntze = Zantedeschia Spreng.
Aroides Heist. = Calla L.
Aron Adans. = Arum L.
Aronia J. Mitch. = Orontium L.
Arophyton Jum.
Aropsis Rojas Acosta = Spathicarpa Hook.
Arosma Raf. = Philodendron Schott
Arum L.
Asterostigma Fisch. & C.A. Mey.
Atherurus Blume = Pinellia Ten.
Atimeta Schott = Rhodospatha Poepp.

Bakoa P.C.Boyce & S.Y.Wong
Balmisa M. Lag. = Arisarum Mill.
Biarum Schott
Bognera Mayo & Nicolson
Brachyspatha Schott = Amorphophallus Blume
Bruniera Franch. = Wolffia Horkel ex Schleid.
Bucephalandra Schott

Caladiopsis Engl. = Chlorospatha Engl.
Caladium Vent.
Calla L.
Calladium R. Br. = Caladium Vent.
Callaria Raf. = Calla L.
Callopsis Engler
Calostigma Schott = Philodendron Schott
Calyptrocoryne Schott = Theriophonum Blume
Candarum Rchb. ex Schott & Endl. = Amorphophallus Blume
Carlephyton Jum.
Cercestis Schott
Chamaecladon Miq. = Homalomena Schott
Chersydrium Schott = Dracontium L.
Chlorospatha Engl.
Colletogyne Buchet
Colobogynium Schott = Schismatoglottis Zoll. & Moritzi
Colocasia Schott
Conophallus Schott = Amorphophallus Blume
Corynophallus Schott = Amorphophallus Blume
Croatiella E.G. Gonc.
Cryptocorine A. Rich. = Cryptocoryne Fisch. ex Wydler
Cryptocoryne Fisch. ex Wydler (offsite)
Culcasia P. Beauv.
Curmeria Andre = Homalomena Schott
Cuscuaria Schott = Scindapsus Schott
Cyllenium Schott = Biarum Schott
Cyrtocladon Griff. = Homalomena Schott
Cyrtospadix K. Koch = Caladium Vent.
Cyrtosperma Griff.

Denhamia Schott = Culcasia P. Beauv.
Desmesia Raf. = Typhonium Schott
Diandriella Engl. = Homalomena Schott
Dieffenbachia Schott
Dochafa Schott = Arisaema Mart.
Dracontioides Engl.
Dracontium L.
Dracunculus Mill.

Echidnium Schott = Dracontium L.
Elopium Schott = Philodendron Schott
Eminium (Blume) Schott
Endera Regel = Taccarum Brongn.
Ensolenanthe Schott = Alocasia (Schott) G. Don
Epipremnopsis Engl. = Amydrium Schott
Epipremnum Schott
Eusolenanthe Benth. ex Hook. f. = Ensolenanthe Schott
Eutereia Raf. = Dracontium L.

Felipponia Hicken = Mangonia Schott
Felipponiella Hicken = Mangonia Schott
Filarum Nicolson
Flagellarisaema Nakai = Arisaema Mart.
Furtadoa M. Hotta

Gamochlamys Baker = Spathantheum Schott
Gamogyne N.E. Br. = Piptospatha N.E. Br.
Gearum N.E. Br.
Godwinia Seem. = Dracontium L.
Gonatanthus Klotzsch = Remusatia Schott
Gonatopus Hook. f. ex Engl.
Goniurus C. Presl = Pothos L.
Gorgonidium Schott
Grantia Griff. ex Voigt = Wolffia Horkel ex Schleid.
Gymnomesium Schott = Arum L.
Gymnostachys R.E. Br.

Hansalia Schott = Amorphophallus Blume
Hapale Schott = Hapaline Schott
Hapaline Schott
Helicodiceros Schott ex K. Koch
Helicophyllum Schott = Eminium (Blume) Schott
Hemicarpurus Nees = Pinellia Ten.
Heteroaridarum M. Hotta = Aridarum Ridl.
Heteroarisaema Nakai = Arisaema Mart.
Heterolobium A. Peter = Gonatopus Hook. f. ex Engl.
Heteropsis Kunth
Heterostalis (Schott) Schott = Typhonium Schott
Holochlamys Engl.
Homaid Adans. = Biarum Schott
Homaida Raf. = Biarum Schott
Homalomena Schott
Horkelia Rchb. ex Bartl. = Wolffia Horkel ex Schleid.
Hottarum J. Bogner & Nicolson = Piptospatha N.E. Br.
Humbertina Buchet = Arophyton Jum.
Hydnostachyon Liebm. = Spathiphyllum Schott
Hydrophace Haller = Lemna L.
Hydrosme Schott = Amorphophallus Blume

Ictodes Bigelow = Symplocarpus Salisb. ex Nutt
Incarum E.G. Gonc.
Ischarum (Blume) Rchb. = Biarum Schott

Jaimenostia Guinea & Gomez Mor. = Typhonium Schott
Jasarum G.S. Bunting

Kodda-Pail Adans. = Pistia L.
Kunda Raf. = Amorphophallus Blume

Lagenandra Dalzell (offsite)
Landoltia D.H. Les & D.J. Crawford
Lasia Lour.
Lasimorpha Schott
Lasius Hasskarl = Lasia Lour.
Lazarum A. Hay = Typhonium Schott
Lemna L.
Lenticula P. Micheli ex Adans. = Lemna L.
Lenticularia Seg. = Lemna L.
Leptopetion Schott = Biarum Schott
Leucocasia Schott = Colocasia Schott
Lilloa Speg. = Synandrospadix Engl.
Limnonesis Klotzsch = Pistia L.
Lysichiton Schott
Lysistigma Schott = Taccarum Brongn.

Maguirea A.D. Hawkes = Dieffenbachia Schott
Mangonia Schott
Massovia Benth. & Hook. f. = Massowia K. Koch
Massowia K. Koch = Spathiphyllum Schott
Megotigea Raf. = Helicodiceros Schott
Microcasia Becc. = Bucephalandra Schott
Microculcas A. Peter = Gonatopus Hook. f. ex Engl.
Monstera Adans.
Montrichardia Cruger.
Muricauda Small = Arum L.

Nebrownia Kuntze = Philonotion Schott
Nephthytis Schott
Nothopothos Kuntze = Anadendrum Schott

Oligogynium Engl. = Nephthytis Schott
Ophione Schott = Dracontium L.
Orontium L.
Otosma Raf. = Zantedeschia Spreng.

Pauella Ramam. & Sebastine = Theriophonum Blume
Pedicellarum M. Hotta
Peltandra Raf.
Philodendron Schott
Philodendrum Schott = Philodendron Schott
Philonotion Schott = Schismatoglottis Zoll. & Moritzi
Phyllotaenium Andre = Xanthosoma Schott
Phymatarum M. Hotta
Pinellia Ten.
Piptospatha N.E. Br.
Pistia L.
Plesmonium Schott = Amorphophallus Blume
Pleuriarum Nakai = Arisaema Mart.
Pleurospa Raf. = Montrichardia Crueg.
Podolasia N.E. Br.
Podospadix Raf. = Anthurium Schott
Porphyrospatha Engl. = Syngonium Schott
Potha Kuntze = Pothos L.
Pothoidium Schott
Pothos L.
Protarum Engl.
Proteinophallus Hook. f. = Amorphophallus Blume
Provenzalia Adans. = Calla L.
Pseudodracontium N.E. Br.
Pseudohomalomena A.D. Hawkes = Zantedeschia Sprengl.
Pseudohydrosme Engl.
Pseudowolffia Hartog & Plas = Wolffiella (Hegelm.) Hegelm.
Pycnospatha Thorel ex Gagnep.
Pythion Mart. = Amorphophallus Blume
Pythonium Schott = Amorphophallus Blume

Ramasetia Hassek. = Remusatia Schott
Rectophyllum Post & Kuntze = Cercestis Schott
Remusatia Schott
Rensselaeria L.C. Beck = Peltandra Raf.
Rhaphidophora Hassk.
Rhaphiophallus Schott = Amorphophallus Blume
Rhektophyllum N.E. Br. = Cercestis Schott
Rhodospatha Poepp.
Rhopalostigma Schott = Staurostigma Scheidw.
Rhynchopyle Engl. = Piptospatha N.E. Br.
Richardia Kunth = Zantedeschia Spreng.
Ringentiarum Nakai = Arisaema Mart.

Sauromatum Schott = Typhonium Schott
Scaphispatha Brongn. ex Schott
Scaphospatha Post & Kuntze = Scaphispatha Brongn. ex Schott
Schismatoglottis Zoll. & Moritzi
Schizocasia Schott ex Engl. = Alocasia (Schott) G. Don
Schottariella P.C.Boyce & S.Y.Wong
Scindapsus Schott
Seguinum Raf. = Dieffenbachia Schott
Serangium Wood ex Salisb. = Monstera Adans.
Simplocarpus Ledeb. = Symplocarpus Salisb. ex Nutt
Spathantheum Schott
Spathicarpa Hook.
Spathiphyllopsis Tijsm. & Binn. = Spathiphyllum Schott
Spathiphyllum Schott
Spathocarpus Post & Kuntze = Spathicarpa Hook.
Spathyema Raf. = Symplocarpus Salisb. ex Nutt
Sphincterostigma Schott = Philodendron Schott
Spirodela Schleid.
Spirospatha Raf. = Homalomena Schott
Staurogeton Reichenb. = Lemna L.
Stauromatum Endl. = Typhonium Schott
Staurostigma Scheidw. = Asterostigma Fisch. & C.A. Mey.
Stenospermation Schott
Stenurus Salisb. = Biarum Schott
Steudnera K. Koch
Strepsanthera Raf. = Anthurium Schott
Stylochaeton Lep.
Symplocarpos Schult. & Schult. f. = Symplocarpus Salisb. ex Nutt
Symplocarpus Salisb. ex Nutt
Symptocarpus A. Rich. = Symplocarpus Salisb. ex Nutt
Synandriospadix Engl. = Synandrospadix Engl.
Synandrogyne Buchet = Arophyton Jum.
Synandrospadix Engl.
Synantherias Schott = Amorphophallus Blume
Syngonium Schott

Taccarum Brongn. ex Schott
Tapanava Adans. = Pothos L.
Tapinocarpus Dalzall = Theriophonum Blume
Telipodus Raf. = Philodendron Schott
Telmatophace Schleid. = Lemna L.
Thaumatophyllum Schott = Philodendron Schott
Theriophonum Blume
Thompsonia Steudl. = Amorphophallus Blume
Thomsonia Wall. = Amorphophallus Blume
Tornelia Gut. ex Schott = Monstera Adans.
Typhonium Schott
Typhonodorum Schott

Ulearum Engl.
Urophyllum K. Koch = Urospatha Schott
Urospatha Schott
Urospathella G.S. Bunting = Urospatha Schott

Wolffia Horkel ex Schleid.
Wolffiella (Hegelm.) Hegelm.
Wolffiopsis Hartog & Plas = Wolffiella (Hegelm.) Hegelm.

Xanthosoma Schott
Xenophya Schott = Alocasia (Schott) G. Don

Zala Lour. = Pistia L.
Zamioculcas Schott
Zantedeschia Spreng.
Zomacarpella Post & Kuntze = Zomicarpella N.E. Br.
Zomacarpus Post & Kuntze = Zomicarpa Schott
Zomicarpa Schott
Zomicarpella N.E. Br.
Zyganthera N.E. Br. = Pseudohydrosme Engl.

Εθνικός βοτανικός κήπος Αθηνών 11.2009Hosted on Fotki

Hosted on Fotki

Hosted on Fotki

Hosted on Fotki

Hosted on Fotki
Hosted on Fotki
Hosted on Fotki
Arum sp. / Εθνικός βοτανικός κήπος Αθηνών 11.2009Hosted on Fotki

Hosted on Fotki

Εμβολιασμών εξέλιξη

http://www.atfreeforum.com/ps/viewtopic.php?t=446&start=30&mforum=ps

Η Sulcorebutia συνεχίζει να αναπτύσσεται

Hosted on Fotki

Hosted on Fotki

Τα Astrofytum αναπτύσσονται αργά και σταθερά

Hosted on Fotki

Hosted on Fotki

Τα υπόλοιπα εμβόλια από Sulcorebutia φούσκωσαν και άρχισαν να αναπτύσσονται

Hosted on Fotki

Hosted on Fotki

Από τον διπλό εμβολιασμό το ένα πάει καλά και στις δυο πλευρές

Hosted on Fotki


Το δεύτερο αναπτύσσεται μόνο η πλευρά με την Sulcorebutia η οποία τρώει την άλλη πλευρά
και πάει να την καλύψει σιγά σιγά

Hosted on Fotki

Hosted on Fotki

Στο τρίτο αναπτύσσεται η πλευρά με τον Echinopsis η οποία έχει "ρουφήξει" εντελώς την πλευρά με την Sulcorebutia

Hosted on Fotki

Hosted on FotkiΤο γένος Massonia

Φυτά της Νοτίου Αφρικής από την οικογένεια Hyacinthaceae.
Υπάρχουν 6 καταγεγραμμένα είδη που περίοδο ανάπτυξης έχουν τον χειμώνα.
Τα είδη αυτά είναι τα:
Massonia bifolia (syn: Whiteheadia bifolia)
Massonia depressa
Massonia echinata
Massonia jasminiflora
Massonia pygmaea
Massonia pustulata
Τα λουλούδια τους είναι αρωματικά, οι βολβοί τρώγονται και το νέκταρ είναι γλυκό.
Το γένος Massonia πήρε το όνομα του από τον Βρετανό συλλέκτη φυτών για τον βοτανικό κήπο του Kew Francis Masson (1741-1805).

2008


2009Hosted on Fotki

Kleinia butleriΈνα νέο είδος Kleinia που ανακάλυψαν στο Ομάν ο Alan Butler και ο Gerhard Lauchs τον Φεβρουάριο του 2001.
Το φυτό τιμητικά έχει το όνομα του Alan Butler, ο οποίος είναι ειδήμων στα παχύφυτα της αραβικής χερσονήσου.


Hosted on Fotki

Hosted on Fotki

Hosted on Fotki

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2009

Cattleya walkeriana

Cattleya walkeriana

Είναι μια από τις πιο όμορφες cattleya με καταγωγή την Βραζιλία.
Έχει μια μεγάλη εξάπλωση σε εποχιακά ξηρά μέρη διάρκειας 3-6 μήνες (φθινόπωρο και χειμώνα).
Στο φυσικό τους περιβάλλον ζουν πάνω σε μεγάλα φυλλοβόλα δένδρα, άλλα δεν είναι καθόλου
σπάνιο να τις συναντήσουμε και πάνω σε βράχους.
Το γεγονός ότι τα δένδρα που τις φιλοξενούν είναι φυλλοβόλα μας υποδεικνύει το πιο σημαντικό παράγοντα
επιτυχίας στην καλλιέργεια τους : περισσότερο φως το χειμώνα και ελάχιστο πότισμα αυτούς τους μήνες,
ίσα να μην συρρικνωθεί υπερβολικά ο βολβός τους.
Επίσης το να διατηρούνται σε κρύο περιβάλλον το χειμώνα δρα ευεργετικά.
Όσο αφορά τώρα την άνοιξη και το καλοκαίρι 1-2 φορές την εβδομάδα πότισμα είναι αρκετό (ανάλογα σε τι
υλικό την διατηρούμε ).
Όσο αφορά το υλικό στο οποίο τις διατηρούμε πρέπει να έχει πολύ καλή αποστράγγιση και οι ρίζες του φυτού
να στεγνώνουν γρήγορα από το πότισμά, ναι στο φως αλλά προσοχή στον έντονο μεσημεριανό ήλιο ο οποίος
μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και τέλος , όπως σε όλες τις ορχιδέες , αρκετό αέρα κυρίως μετά από το
πότισμα και τις πιο θερμές ώρες των καλοκαιρινών μηνών.
Η λίπανση τους είναι σημαντικός παράγοντας για σωστή ανάπτυξη και άνθηση.
Η Cattleya walkeriana ανθίζει φθινόπωρο – χειμώνα και σε σχέση με το μέγεθος του φυτού που είναι σχετικά
μικρό τα άνθη είναι τεράστια και φτάνουν έως και τα 10 cm!
Το είδος αυτό μάλιστα έχει και μια πρωτοτυπία σε σχέση με τις άλλες cattleya όσο αφορά το τρόπο άνθησης.
Δεν ανθίζει από το κέντρο του μεγαλύτερου και ώριμου βολβού αλλά δημιουργεί μια ξεχωριστή ανάπτυξη η οποία
και αποτελεί το ανθοφόρο βλαστό.
Όπως όλα βέβαια στην φύση υπόκεινται και εξαιρέσεις, για αυτό μερικές φορές μπορεί να ανθήσει και μέσα
από το πιο νεότερο αλλά ώριμο βολβό.
Αυτό συμβαίνει μόνο σε νέα φυτά και συνήθως στις πρώτες ανθήσεις.
Συγγενικό είδος είναι η Catleya nobilior.
Η βασική διαφορά μεταξύ τους είναι το γεγονός ότι η C.walkeriana έχει ένα φύλλο ( unifoliate ) ενώ στη C. Nobilior
συναντάμε 2 φύλλα ( bifoliate ).
Ένα φυσικό υβρίδιο μεταξύ αυτών των ειδων είναι η Cattleya mesquitae, η οποία βεβαίως μέχρι και σήμερα
διχάζει τους ταξινομητές για το αν είναι νέο είδος η φυσικό υβρίδιο walkeriana x nobilior.
Η Cattleya walkeriana αποτελεί μια από της μεγαλύτερες πήγες υβριδισμού και μεταξύ του ίδιου αλλά και μεταξύ άλλων ειδών.
Είναι ένα από τα πλέον περιζήτητα φυτά συλλογής για πολλούς λόγους με βασικούς : το μικρό μέγεθος,
το τεράστιο λουλούδι, το εξαιρετικό άρωμα και τέλος το απίθανο χρώμα του.
Στη φύση βρίσκουμε φυτά με χρώμα λουλουδιού από ανοιχτό έως σκούρο λιλά – μωβ.
Έχουν παρατηρηθεί στη φύση επίσης φυτά με semi-alba αποχρώσεις δηλαδή λευκό με λιλά –μωβ το κάτω χείλος,
και coerulea δηλαδή έχουν μια ελαφριά μπλε απόχρωση με πιο έντονο μπλε στο κάτω χείλος.
Αυτές οι σπάνιες μορφές χρώματος έχουν βελτιωθεί αρκετά από παραγωγούς και υβριδιστές οι οποίοι έχουν
δημιουργήσει πάρα πολλές χρωματικές εκδοχές.
Κυρίαρχες είναι οι semialba, coerulea, flamea με κορυφαία όλων την alba.

*************************************
*************************************

Cattleya walkeriana ( 'Cambara' x 'Bertona' )

Hosted on Fotki

Cattleya walkeriana ( escura x 'Cambara' )

Hosted on Fotki

Cattleya walkeriana coerulea ' Blue Moon '

Hosted on Fotki

Hosted on Fotki

Cattleya walkeriana flamea 'Divina' self

Hosted on Fotki

Cattleya walkeriana semialba 'Tokyo Nr. 1'

Hosted on Fotki

Cattleya walkeriana ( 'Bertona' X 'Estrela da Colina' )

Hosted on Fotki
_________________

Να λες....

"Να αγαπάς την ευθύνη.

Να λες:
Εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης.
Άμα δε σωθεί εγώ θα φταίω
".

Ν. Καζαντζάκης

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2009

Adenia spinosa

Adenia spinosa Burtt Davy 1926.
Οικογένεια: Passifloraceae.
Χώρα καταγωγής: Νότιος Αφρική.

Hosted on Fotki

Adenia keramanthus

Adenia keramanthus Harms 1893.
Οικογένεια: Passifloraceae.
Χώρα καταγωγής: Νότιος Αφρική.

Hosted on Fotki

Hosted on Fotki

Adenia glauca

Η Adenia glauca ανήκει στην οικογένεια Passifloraceae και καταγράφηκε από τον Schinz
το 1892 στην Νότια Αφρική.
Τα λουλούδια της είναι πράσινο-κρεμ χρώματος και πολλαπλασιάζεται με σπόρους
και μοσχεύματα.

Hosted on Fotki

Hosted on Fotki

Αναζήτηση

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου

free counters