Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2010

Sedum που φυτρώνουν στην Ελλάδα

Sedum που φυτρώνουν στην Ελλάδα
Sedum acre Πολυετές / Μη απειλούμενο
Sedum album Πολυετές / Μη απειλούμενο
Sedum alpestre Πολυετές / Μη απειλούμενο
Sedum amplexicaule ssp tenuifolium Πολυετές / Μη απειλούμενο
Sedum annuum Μονοετές / Μη απειλούμενο
Sedum apoleipon Πολυετές / Μη απειλούμενο
Sedum atratum Μονοετές / Μη απειλούμενο
Sedum caespitosum Μονοετές / Μη απειλούμενο
Sedum cepaea Μονοετές-Διετές / Μη απειλούμενο
Sedum confertiflorum Μονοετές / Μη απειλούμενο
Sedum creticum ssp creticum Διετές / Σπάνιο / Σπάνιο στην Ελλάδα
Sedum creticum ssp hierapetrae Πολυετές / Σπάνιο / Σπάνιο στην Ελλαδα
Sedum dasiphyllum Πολυετές / Μη απειλούμενο
Sedum delicum Μη απειλούμενο
Sedum erythraeum Πολυετές / Σπάνιο / Σπάνιο στην Ελλάδα
Sedum grisebachii ssp grisebachii Πολυετές ή Μονοετές / Μη απειλούμενο
Sedum grisebachii ssp horakii Πολυετές ή Μονοετές / Μη απειλούμενο
Sedum hispanicum Μονοετές / Μη απειλούμενο
Sedum laconicum ssp insulare Πολυετές / Σπάνιο / Σπάνιο στην Ελλάδα
Sedum laconicum ssp laconicum Πολυετές / Μη απειλούμενο
Sedum litoreum Μονοετές / Μη απειλούμενο
Sedum magellense Πολυετές / Μη απειλούμενο
Sedum ochroleucum Πολυετές / Μη απειλούμενο
Sedum pallidum Διετές / Μη απειλούμενο
Sedum praesidis Πολυετές / Μη απειλούμενο
Sedum reflexum Πολυετές / Μη απειλούμενο / Σπάνιο στην Ελλάδα
Sedum rubens Μονοετές / Μη απειλούμενο
Sedum samium Σπάνιο στην Ελλαδα
Sedum sediforme Πολυετές / Μη απειλούμενο
Sedum sexangulare Πολυετές / Μη απειλούμενο
Sedum stefco Πολυετές / Μη απειλούμενο / Σπάνιο στην Ελλάδα
Sedum stellatum Μονοετές / Μη απειλούμενο
Sedum telephium Πολυετές / Μη απειλούμενο / Σπάνιο στην Ελλάδα
Sedum tristriatum Πολυετές / Μη απειλούμενο
Sedum tuberiferum Πολυετές / Σπάνιο
Sedum tymphaeum Πολυετές / Σπάνιο
Sedum urvilei Πολυετές / Μη απειλούμενο
Πηγή : FILOTIS


Sedum acre 
Sedum album 
Sedum album 
Sedum alpestre 
Sedum amplexicaule ssp tenuifolium 
Sedum annuum
Sedum apoleipon 
Sedum atratum
Sedum caespitosum 
Sedum cepaea 
Sedum confertiflorum 
Sedum creticum ssp creticum
Sedum creticum ssp hierapetrae
Sedum dasiphyllum 
Sedum dasiphyllum 
Sedum delicum
Sedum erythraeum
Sedum grisebachii ssp grisebachii
Sedum grisebachii ssp horakii
Sedum hispanicum 
Sedum laconicum ssp laconicum 
Sedum laconicum ssp insulare
Sedum litoreum
Sedum magellense 
Sedum ochroleucum
Sedum pallidum
Sedum praesidis
Sedum reflexum 
Sedum rubens
Sedum rubens
Sedum samium
Sedum sediforme
Sedum sexangulare
Sedum stefco
Sedum stellatum
Sedum telephium
Sedum tristriatum
Sedum tuberiferum
Sedum tymphaeum
Sedum urvillei 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου

free counters